Politica in domeniul calitatii, sanatatii si securitatii in munca si protectiei mediului inconjurator, obiectivele strategice si sistemul de management adoptate de conducere sunt implementate, aplicate si mentinute la toate nivelurile si in mod special si in detaliu de catre personalul implicat in aceste actiuni.
     Politica in domeniul calitatii, securitatii si sanatatii in munca si protectiei mediului inconjurator, precum si oportunitatea revizuirii acesteia este analizata, cel putin anual, cu prilejul reuniunilor de analiza efectuate de catre management