Certificat ISO 9001:2008 emis de DNV - GL prin care se atesta faptul ca societatea RIG SERVICE respecta standardele Sistemului de Management al Calitatii pentru:
    - lucrari de mentenanta si reparatii la tarm si la platformele marine;
    - mentenanta si reparatii pentru: aparatura de masurare si control, echipamente de telecomunicatii si radio-comunicatii si sisteme hidraulice de ridicare platforme;
    - mutare si operare platforme tip autoridicatoare;
    - servicii de foraj pentru industria de titei si gaze;
    - executie si mentenanta la liniile electrice cu tensiuni de 0.4kV - 20kV si posturi de transformare cu tensiunea maxima de 20kV;
    - activitati de schelarie si esafodaje;
    - servicii de pompieri si de salvare;
    - activitati de scafandrerie;
    - execuție, mentenanță și reparații la instalațiile tehnologice de suprafață pentru exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze, conducte de transport gaze, instalații de utilizare a gazelor naturale de înaltă, medie, redusă și joasă presiune.