Trecutul, prezentul si viitorul !

MEDIU

    Informatia de mediu (text actualizat la data 7 Ianuarie 2019)
    
    Rig Service desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului, activitati reglementate din punct de vedere al protectiei mediului, implementate si certificate printrun sistem de management de mediu ISO 14001:2015. Desfasurarea acestora implica activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale, repararea si intretinerea navelor si a barcilor, precum si transport rutier de marfuri periculoase.
    
    Informatia privind mediul este in mod progresiv diseminata si pusa la dispozitia publicului in scopul realizarii unei informari corecte. In vederea atingerii scopului propus se promoveaza, in special, utilizarea tehnologiei electronice si a telecomunicatiilor computerizate.
    
    Aceasta aplicatie asigura dreptul de acces la informatia privind mediul detinuta de Rig Service, despre consecintele activitatilor asupra mediului.
    

    
     Starea elementelor de mediu
     Aerul si atmosfera, apa, solul, suprafata terestra, peisajul si ariile naturale, inclusiv zonele umede, marine si costiere, diversitatea biologica si componentele sale, precum si interactiunea dintre aceste elemente nu au fost afectate ca urmare a activitatilor desfasurate.
     Factorii de mediu:
     Substantele si preparatele utilizate.
     Controlul efectiv si supravegherea eficienta a regimului substantelor si preparatelor chimice periculoase, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului impotriva actiunii negative a substantelor si preparatelor chimice periculoase sta la baza activitatilor ce implica substante si preparate chimice periculoase.
     Principiile care stau la baza acestor activitati sunt:
     - principiul precautiei in gestionarea substantelor si a preparatelor chimice periculoase, in vederea prevenirii pagubelor fata de sanatatea populatiei si de mediu;
     - principiul transparentei fata de consumatori, asigurandu-se accesul la informatii privind efectele negative pe care le pot genera substantele si preparatele chimice periculoase;
     - principiul securitatii operatiunilor de gestionare a substantelor si preparatelor chimice periculoase.
    
     Energia
     Consumul de utilitati este monitorizat in permanenta. Managementul acestor consumuri include, fara a ne limita, gazul natural, energia electrica, apa, combustibilii fosili. Se efectueaza analize specifice, se fac recomandari si sunt luate in permanenta masuri de reducere a consumurilor in concordanta cu desfasurarea activitatilor in deplina siguranta, fara a afecta calitatea serviciului final.
     Modul de gospodarire a deseurilor.
     Deseurile produse sunt colectate in recipienti specializati, inscriptionati in mod vizibil, lizibil si durabil, sunt stocate temporar in spatii acoperite, pe categorii de deseuri, selectiv, si sunt predate catre agenti economici autorizati, conform cerintelor legale. Transportul deseurilor este efectuat de catre terti pe baza contractuala. Rig Service nu elimina deseuri.
     Sunt luate masuri corespunzatoare pentru asigurarea permanenta a curateniei in incinta obiectivelor cat si in jurul acestora.
     Rapoartele de gestiune a deseurilor se transmit anual catre agentiile teritoriale de protectie a mediului, pana la data de 31 ianuarie a anului urmator, pentru anul calendaristic anterior de functionare. Aceste rapoarte includ datele necesare pentru toate deseurile generate.
    
     Poluare, deversari si alte evacuari in mediu.
     Orice poluare accidentala se anunta in regim de urgenta autoritatilor competente de protectie a mediului. Pana in acest moment nu au avut loc astfel de evenimente. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, admise la evacuarea in mediu ce pot afecta elementele de mediu, nu au depasit limitele maxime admise.
    
     Masuri administrative:
     Politica in domeniul protectiei mediului inconjurator. Este implementata si formeaza fundamentul Sistemului de Management Integrat fiind cunoscuta si aplicata impreuna cu procedurile corespunzatoare fiecarei activitati sau structuri organizatorice de tot personalul din cadrul organizatiei.
     Politica este afisata in locurile publice din companie si este publicata pe site-ul companiei, astfel incat aceasta sa fie in permanenta la dispozitia partilor interesate.
     Legislatia. Activitatile se desfasoara obligatoriu in conformitate cu prevederile actelor normative care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzatoare, raportate la specificul activitatii. Implementarea legislatiei, a standardelor si a procedurilor interne privind protectia mediului are loc la toate nivelurile organizatiei. Verificarea insusirii cunostintelor este consemnata in Rapoarte de instruire;
     Planuri, programe, conventii incheiate privind obiectivele de mediu
     Pentru a nu afecta starea elementelor si a factorilor de mediu sunt asigurate dotari corespunzatoare, sunt elaborate planuri de interventie in caz de poluare accidentala, sunt asigurate produse absorbante, produse de neutralizare si se executa interventie conform fiselor tehnice ale produselor transportate si utilizate si in concordanta cu planul de interventie in caz de accidente.
     Acolo unde activitatea se desfasoara la beneficiar, exista incheiate conventii privind protectia mediului.
    
    
     Conformarea cu legislatia
     Verificarea conformarii cu prevederile actelor de reglementare se face de catre autoritatile competente de protectie a mediului;
     Verificarea conformarii cu cerintele Sistemului de Management de Mediu se face periodic de catre organismul de certificare;
     Verificarea conformarii cu cerintele contractuale ale beneficiarilor se face prin audituri de secunda sau terta parte.
    
     Program de conformare
     Autoritatile de protectie a mediului, prin actele de reglementare emise, nu au impus masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor desfasurate.

Contact Info
Click pentru vizualizare harta
AdresaStr. Marc Aureliu nr. 18
900744 Constanta
Telefon+ 40241 586 406
+ 40241 639 500
+ 40(0)372 738 741
Fax+ 40241 586 448
E-mailoffice@rig-service.com
Highlights

Electromecanic AMC

    
    SC RIG SERVICE SA CONSTANTA angajeaza electromecanic AMC pentru instalatii din industria petroliera, cu experienta minim 5 ani.
    CV-ul va fi trimis ..... [detalii]

Electrician

    
    SC RIG SERVICE SA CONSTANTA angajeaza electrician operare mentenanta pentru instalatii din industria petroliera, cu experienta minim 5 ani.
    CV-ul v ..... [detalii]

Verificare supape de siguranta

    SC RIG SERVICE SA executa lucrari de verificare a supapelor de siguranta in atelierul propriu pe stand fix, la punctul de lucru al clientului prin fol ..... [detalii]

dgdfgdfg dfgdfgd.
Wait..