Compania RIG SERVICE considera ca succesul sau in desfasurarea activitatilor sale depinde de furnizarea continua de servicii de inalta calitate in conditii de maxima securitate si sanatate a personalului implicat si cu realizarea protectiei mediului in scopul depasirii asteptarilor clientilor.
    Compania se angajeaza sa consolideze continuu serviciile sale prin punerea in aplicare a sistemelor de management si a standardele aplicabile in toate ramurile, inclusiv pentru proiecte.
    RIG SERVICE isi imbunatateste continuu activitatea. Toate procesele sunt masurate, evaluate si validate pentru eficienta, atat intern cat si extern. Noi credem ca responsabilitatea pentru indeplinirea angajamentelor sale de calitate revine fiecarui salariat RIG SERVICE atat in executarea sarcinilor de serviciu cat si in relatia cu clientii.