Trecutul, prezentul si viitorul !

Împreună Pentru Sport Și Performanța Sportivă În România

    I. DATE GENERALE ALE PROIECTULUI
    
    1. Partenerii Proiectului
    
    Partenerii în cadrul Proiectului de sprijinire a sportului și performanței sportive în România prin implicare în susținerea sportului profesionist practicat de copiii din mediul rural sunt Asociația Pontus Euxinus Rotary Club Constanța și Rig Service S.A. Constanța.
    
    Asociația Pontus Euxinus Rotary Club Constanța este o organizație non-guvernamentală formată din lideri în afaceri și comunitate care își oferă în mod voluntar timpul și talentele lor pentru a servi în comunitățile locale și în întreaga lume. Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanța face parte din Rotary International – rețea mondială de persoane care își transpun pasiunile în cauze sociale relevante, pentru a schimba viața comunității.
    
    Rig Service S.A. Constanța este o societate comercială pe acțiuni ce desfășoară activități de mentenanță la platformele de foraj de uscat și în larg, mentenanță și reparații pentru aparatura de măsurare și control, echipamente de telecomunicații și radiocomunicații, sisteme hidraulice de ridicare platforme, mutare și operare platforme tip auto-ridicătoare, servicii de foraj pentru industria de țiței și gaze. Societatea prestează și servicii privind: execuția și mentenanța la liniile electrice cu tensiuni de 0,4 kV-20kV și posturi de transformare cu tensiune maximă de 20 kV; lucrări de schelărie și eșafodaje; servicii de pompieri și de salvare; scafandrerie; execuție, mentenanță și reparații la instalațiile tehnologice de suprafață pentru exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze, conducte de transport gaze, instalații de utilizare a gazelor naturale de înaltă, medie, redusă și joasă presiune.
    
    2. Scopul Proiectului
    
    Acest Proiect a fost realizat în scopul de susține și promova sportul din mediul rural, nu doar ca activitate de performanță ci și ca factor de îmbunătățire și menținere a sănătății și condiției fizice, ca mijloc de integrare socială a fiecărui individ, prin exercițiul fizic practicat la orice vârstă.
    
    8% din români practică sportul în mod regulat, iar 49% nu practică sport niciodată. Acest fapt are efecte nocive asupra populației, care în momentul de față se află pe un trend ascendent în creșterea numărului de persoane supra-ponderale sau cu un grad de obozitate ridicat, efecte care duc la probleme de sănătate, reduc calitatea și durata vieții.
    Sportul aduce beneficii celor care îl practică, nu doar din perspectiva fizică, ci și din punct de vedere al educației, cu ramificații în dimensiunea socială și a caracterului, componente esențiale în dezvoltarea personalității omului.
    Sportul are impact major asupra comunităților. S-a demonstrat că sportul este unul dintre cei mai importanți factori pentru a forma coeziunea unei națiuni.
    Documentele europene, dar și studiile recente demonstrează că sectorul Sport poate fi dezvoltat fie printr-un model vertical (de la sportul de performanță spre sportul pentru toți), fie printr-o matrice orizontală (dezvoltarea sportului pentru toți conduce spre performanțe ale sportivilor în plan național și internațional).
    Baza de pregătire a sportivilor români este sub nivelul real, iar sportul românesc de performanță supraviețuiește doar prin intermediul ambiției tinerilor sportivi. În multe cazuri, performanțele obținute de sportivi la diverse competiții s-au bazat doar pe determinarea proprie și pe o pregătire aproximativă.
    Pentru sportul de performanță, ca activitate de excelență umană, de afirmare a valorilor pe plan local, național și internațional, trebuie stabilit un cadru organizatoric care asigură infrastructura și resursele necesare.
    
    3. Descrierea Proiectului
    
    
    a) Obiectivele Proiectului
    
    Susținere sportului și performanței sportive în mediul rural prin sprijin financiar acordat celor 5 secții sportive din cadrul Clubului Sportiv ”Victoria” Cumpăna, județul Constanța, necesar pentru procurarea unui echipament sportiv nou și pentru acoperirea unor cheltuieli pentru participarea la compețiile naționale (transport și cazare).
    
    b) Locația Proiectului și beneficiarii
    
    Proiectul se implementează la Clubul Sportiv ”Victoria” Cumpăna, județul Constanța.
    Beneficiarii Proiectului sunt sportivii din cadrul celor 5 secții ale Clubului Sportiv ”Victoria” Cumpăna se află 5 secții sportive: fotbal seniori și juniori, rugby juniori, lupte juniori, scrimă juniori și gimnastică ritmică juniori.
    Din cele 5 secții sportive, echipa under 12 a Asociației Sportive Victoria Cumpăna a câștigat etapa a treia a Circuitului Național de mini-rugby desfășurată la Gura Humorului în perioada 18-20 august, competiție la care au participat peste 400 de copii reprezentând 25 de cluburi din țară.
    Echipa de rugby AS Victoria Cumpăna a fost înființată în primăvara anului 2013 cu scopul principal de atrage copiii din mediul rural către sport, educarea și pregătirea lor pentru înalta performanță.
    
    c) Rezultatele așteptate
    
    Secțiile sportive din cadrul Clubului Sportiv ”Victoria” Cumpăna nu dețin echipamente sportive potrivite pentru participarea la competițiile naționale și nu dețin finanțarea necesară pentru a participa la toate competițiile naționale.
    Susținerea financiară a secțiilor sportive din cadrul Clubului Sportiv ”Victoria” Cumpăna îi va ajuta pe sportivii juniori, în special echipele care reușesc să câștige etapele din cadrul competițiilor naționale, să participe la toate competițiile organizate, să se afirme pe plan național și să se prezinte adecvat și profesionist la acestea.
    
    4. Implicarea partenerilor – financiară și non financiară
    
    Asociația Pontus Euxinus Rotary Club Constanța a încheiat cu societatea RIG SERVICE S.A. Contractul de sponsorizare nr.2013/27.09.2017. În baza acestui Contract de sponsorizare, partenerul RIG SERVICE S.A. s-a angajat să susțină financiar achiziționarea echipamentelor sportive noi pentru secțiilor sportive din cadrul Clubului Sportiv ”Victoria” Cumpăna, precum și cheltuielile acestora pentru participarea la competițiile sportive naționale.
    Membrii Asociației Pontus Euxinus Rotary Club Constanța sunt responsabili pentru implementarea acestui Proiect.
    Asociația Pontus Euxinus Rotary Club Constanța păstrează în permanență legătura cu conducerea Clubului Sportiv ”Victoria” Cumpăna, precum și cu partenerul în cadrul acestui Proiect - societatea RIG SERVICE S.A., pentru buna desfășurare și implementare a investiției.
    
    II. IMPACTUL ASUPRA COMUNITĂȚII
    
    1. Câți oameni beneficiază de acest Proiect?
    
    Beneficiarii acestui Proiect sunt elevii secțiilor sportive din cadrul Clubului Sportiv ”Victoria” Cumpăna, respectiv:
    - fotbal seniori – cu 22 jucători și juniori – cu 40 de sportivi;
    - rugby juniori – ce are în componență 40 de sportivi talentați;
    - lupte juniori – cu 40 de sportivi;
    - scrimă juniori – cu 45 de sportivi;
    - gimnastică ritmică juniori – cu 40 de sportivi.
    
    2. Care este impactul Proiectului asupra beneficiarilor?
    
    Sportivii din cadrul Clubului Sportiv ”Victoria” Cumpăna vor putea participa la toate competițiile naționale la care se califică pe parcursul anului sportiv, respectiv până la 31.07.2018 și vor putea purta echipament sportiv nou, așa cum poartă toți sportivii profesioniști.
    
    3. Care sunt așteptările pe termen lung ale Proiectului privind impactul acestuia asupra comunității?
    
    a) Impactul asupra beneficiarilor
    Dobândirea timpurie a abilităților de bază îi ajută în mod crucial pe tineri să practice și să înțeleagă mai bine valoarea activităților sportive în educația lor ulterioară sau, ca adulți, la locul de muncă sau în timpul liber. Implicarea în activitățile sportive poate aduce un tip de cunoaștere și înțelegere axat pe principii și concepte, ca de exemplu ”regulile jocului”, fair-play și respect, conștientizare tactică și fizică și conștientizarea socială corelată cu interacțiunea personală și efortul realizat în echipă, în mai multe dintre sporturi.
    
    Susținerea financiară secțiilor sportive din cadrul Clubului Sportiv ”Victoria” Cumpăna poate conduce la:
    - descoperirea și promovarea talentelor, ceea ce poate conduce la schimbări sociale pozitive în zona din care provin campionii;
    - conștientizarea importanței sportului pentru sănătate și pentru starea de bine;
    - dezvoltarea centrelor sportive locale;
    - promovarea sportului în calitate de factor de coeziune socială și de motor al sănătății;
    - creșterea rezultatelor sportivilor și obținerea performanțelor naționale și chiar internaționale.
    
    b) Impactul mass-media
    
    
    Sportul trebuie să fie o alternativă pentru combaterea dopajului, a discriminării și violenței verbale și fizice, întâlnite tot mai des în școală și în societate și, nu în ultimul rând, pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației școlare și adulte.
    Activitățile sportive trebuie promovate ca factori importanți în standardele educaționale, astfel încât să contribuie la creșterea nivelului de atractivitate al tinerilor. Întreaga comunitate trebuie să încurajeze și să sprijine diferitele forme de practicare ale sportului și împreună trebuie să elaborăm strategii de dezvoltare la nivel local și național, fiind conștienți de importanța acestui fenomen în viața societății în care trăim.
    
    III. INVESTIȚIA ȘI BUGETUL PROIECTULUI
    
    Prin acest Proiect se vor finanța următoarele cheltuieli:

    

Nr.

crt.

Descriere

Valoare

-lei-

1

Echipamente sportive rugby juniori

27.450

2

Echipamente sportive fotbal seniori

3.300

3

Echipamente sportive fotbal juniori

3.090

4

Echipamente sportive lupte

13.000

5

Echipamente sportive gimnastică ritmică

20.420

6

Echipamente sportive scrimă

33.000

7

Deplasări campionate rugby juniori

19.740

TOTAL

120.000

    Sumele menționate în tabelul de mai sus sunt estimative. Întreaga sumă sponsorizată va fi repartizată între cele 5 secții sportive în funcție de necesități și urgențe. Pentru fiecare sumă utilizată, beneficiarul va prezenta documente justificative.
    
    IV. CONCLUZII
    
    A fi sportiv nu înseamnă a practica doar un sport, a fi sportiv înseamnă a avea o viață sănătoasă fizic și psihic. Comunitatea trebuie să realizeze importanța sportului și să-l promoveze astfel încât sportul să devină cel mai eficient ambasador. Este nevoie de un efort comun pentru susținerea sportului românesc și a performanței, astfel încât populația tânără să se formeze și prin prisma educației sportive și măcar 10% din tinerii sportivi să performeze, iar în următorii ani să reprezinte România în cadrul competițiilor internaționale.
    

    

Contact Info
Click pentru vizualizare harta
AdresaStr. Marc Aureliu nr. 18
900744 Constanta
Telefon+ 40241 586 406
+ 40241 639 500
+ 40(0)372 738 741
Fax+ 40241 586 448
E-mailoffice@rig-service.com
Highlights
dgdfgdfg dfgdfgd.
Wait..