Trecutul, prezentul si viitorul !

Parteneriat pentru sprijinirea invăţământului profesional

     Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanţa, asociaţie nonguvernamentală ce activeaza de 15 ani in judeţul nostru, presedinte Ec. Mariana Gâju si RIG Service S.A. in urma incheierii parteneriatului cu Liceul Tehnologic C.A. Rosetti, au inaugurat astazi 31 octombrie 2017, noul atelier de sudura din cadrul acestuia.
    Acest parteneriat a avut ca scop modernizarea atelierului de sudură din cadrul Liceul Tehnologic C.A. Rosetti, realizându-se dotarea cu aparatură modernă, accesorii şi echipamente de protecţie, lucrări de renovare şi redimensionarea reţelei electrice.
    Lucrările de reabilitare au demarat la inceputul lunii septembrie si au costat 76.000 lei.
    Aşa cum ne-a obişnuit, in spiritul principiilor rotariene, Clubul Rotary Pontus Euxinus este mereu alături de actul educaţional, de această dată avand aproape un partener de nădejde. Fără sprijinul financiar al RIG Service S.A. toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile. Cu toţii au inţeles că prioritară pe piaţa muncii este pregatirea profesională a elevilor la cel mai inalt nivel.
    Presedintele Rotary Pontus Euxinus Constanta, ec. Mariana Gâju a mulţumit tuturor angajaţilor RIG Service pentru efortul depus la finalizarea acestui proiect de suflet si in mod special domnului Dan Ioan Cârstocea - membru in consiliul de administraţie RIG Service
    Au fost prezenti :
    Presedinte Rotary Club Pontus Euxinus – Ec. Mariana Gâju
    Director executiv RIG Service S.A. – Carmen Mihaela Ionescu
    Economist RIG Service S.A. – Violeta Butărăscu
    Inspector General ISJ Constanta – Petrica Miu
    Inspector Scolar pt Invaţamant Profesional – Gabriela Neagu
    Director C.A.Rosetti – Carmen Mînea
    
    

    

APROBAT,

PREȘEDINTE C.A.

Ing. Florin CÂRSTOCEA

 

ÎMPREUNĂ SPRIJINIM EDUCAȚIA

 

I. DATE GENERALE ALE PROIECTULUI

 


    

1.Partenerii Proiectului

 

Partenerii în cadrul Proiectului de sprijinire a educației prin implicare în dezvoltarea învățământului profesional sunt Asociația Pontus Euxinus Rotary Club Constanța și Rig Service S.A. Constanța.

 

Asociația Pontus Euxinus Rotary Club Constanța este o organizație non-guvernamentală formată din lideri în afaceri și comunitate care își oferă în mod voluntar timpul și talentele lor pentru a servi în comunitățile locale și în întreaga lume. Clubul Rotary Pontus Euxinus Constanța face parte din Rotary International – rețea mondială de persoane care își transpun pasiunile în cauze sociale relevante, pentru a schimba viața comunității.


    

 

Rig Service S.A. Constanța este o societate comercială pe acțiuni ce desfășoară activități de mentenanță la platformele de foraj de uscat și în larg, mentenanță și reparații pentru aparatura de măsurare și control, echipamente de telecomunicații și radiocomunicații, sisteme hidraulice de ridicare platforme, mutare și operare platforme tip auto-ridicătoare, servicii de foraj pentru industria de țiței și gaze. Societatea prestează și servicii privind: execuția și mentenanța la liniile electrice cu tensiuni de 0,4 kV-20kV și posturi de transformare cu tensiune maximă de 20 kV; lucrări de schelărie și eșafodaje; servicii de pompieri și de salvare; scafandrerie; execuție, mentenanță și reparații la instalațiile tehnologice de suprafață pentru exploatarea zăcămintelor de țiței și gaze, conducte de transport gaze, instalații de utilizare a gazelor naturale de înaltă, medie, redusă și joasă presiune.

 

2.Scopul Proiectului

 

Acest Proiect a fost realizat în scopul de a corela sistemul de învățământ cu realitatea economică în vederea îmbunătățirii calității, competitivității și eficienței educației.

 

„Meseria este brăţară de aur”, spunea un vechi proverb românesc, iar în zilele noastre instruirea şi transmiterea cunoştinţelor se face într-un cadru instituţional organizat, sub îndrumarea cadrelor didactice de specialitate. Dezvoltarea unei ţări, adică a cetăţenilor săi, depinde de calitatea educaţiei şi formării profesionale, deoarece, numai prin intermediul unor profesionişti bine pregătiţi în domeniile lor de activitate se poate susține și crește activitatea economică. Şcoala şi calitatea educaţiei este una dintre principalele bogăţii ale societăţii, acestea punând bazele unei economii competitive.

În ultimii ani a fost dată uitării importanţa învăţământului profesional sub forma şcolilor profesionale, acele şcoli care pregătesc viitorii meseriaşi prin pregătirea de specialitate adecvată unei calificări.

Şcoala profesională →pregătire practică →agent economic →competenţă.

Învățământul românesc este neadaptat la realitățile economice. Statisticile arată că aproximativ 45% din companiile românești au dificultăți în a-și găsi angajații potriviți, dublu față de țările din Uniunea Europeană, ca medie.

 

3.    Descrierea Proiectului

 

a)    Obiectivele Proiectului

 

Dezvoltarea și sprijinirea învățământului profesional prin dotarea atelierului de sudură din cadrul Liceului Tehnologic ”C.A. Rosetti” Constanța, cu aparatură de ultimă tehnologie, accesorii și echipamente de protecție, renovarea clasei de sudură și redimensionarea rețelei electrice din cadrul acestui atelier.

 

b)Locația Proiectului și beneficiarii

 

Proiectul se implementează la Liceul Tehnologic ”C.A. Rosetti” din Constanța, cod poștal 900123, Bd. 1 Mai nr.44, județul Constanța.

Liceul Tehnologic ”C.A. Rosetti” Constanța este un liceu profesional, cu mai multe specializări printre care și specializarea sudură, unde elevii studiază trei ani de zile (clasa a IX-a - clasa a XI-a). Pentru specializarea sudură, în cadrul Liceului Tehnologic ”C.A. Rosetti” Constanța sunt trei clase, după cum urmează: clasa a IX-a cu un număr de 31 elevi, clasa a X-a cu un număr de 23 elevi și clasa a XI-a cu un număr de 27 elevi. Elevii cu vârste cuprinse între 15-18 ani, provin în proporție de 64% din județul Constanța (comune și sate) și în proporție de 36% din Municipiul Constanța. După terminarea liceului profesional, aproximativ jumătate din elevi reușesc să se angajeze, iar ceilalți își continuă studiile la seral.

 

c)Rezultatele așteptate

 

Dotarea atelierului de sudură din cadrul Liceului Tehnologic ”C.A. Rosetti” Constanța este depășită din punct de vedere fizic, moral și tehnologic. Elevii învață meseria de sudor folosind echipamente care nu se mai utilizează în niciun șantier din țară, iar după terminarea liceului profesional descoperă noile tehnologii în domeniu, fapt ce-i dezavantajează față de alți specialiști și le reduce posibilitatea obținerii unui loc de muncă.

Prin dotarea atelierului de sudură din cadrul Liceului Tehnologic ”C.A. Rosetti” Constanța cu aparatură și echipamente de ultimă tehnologie, facem posibilă pregătirea profesională a elevilor la un nivel înalt, oferindu-le astfel posibilitatea obținerii unui loc de muncă stabil în cadrul unor companii dezvoltate din România.

 

4.Implicarea partenerilor – financiară și non financiară

 

Asociația Pontus Euxinus Rotary Club Constanța a încheiat cu societatea RIG SERVICE S.A. Contractul de sponsorizare nr.70/11.09.2017 și Actul adițional nr.1/19.09.2017. În baza acestui Contract de sponsorizare, partenerul RIG SERVICE S.A. s-a angajat să susțină financiar dotarea cu echipamente, aparatură, accesorii necesare atelierului de sudură din cadrul Liceului Tehnologic ”C.A. Rosetii” Constanța, renovarea sălii în care se amplasează noua aparatură, precum și redimensionarea rețelei electrice din cadrul acestui atelier.

Deși partenerul RIG SERVICE S.A. s-a implicat în Proiect prin susținerea financiară a acestuia, reprezentanții societății au făcut vizite la Liceul Tehnologic ”C.A. Rosetti” Constanța, alături de membrii Asociației Pontus Euxinus Rotary Club Constanța, pentru a identifica toate necesitățile atelierului de sudură. Astfel, s-a constatat necesară zugrăvirea sălii în care se desfășoară orele pentru specializarea sudură, precum și redimensionarea rețelei electrice din cadrul atelierului, necesară adaptării la noile aparate de sudură cu un grad de complexitate crescut.

Pentru redimensionarea rețelei electrice, reprezentanții RIG SERVICE S.A. au întocmit un Proiect tehnic privind instalația electrică din dotare, prin care s-a stabilit necesarul de consum energetic, fiind astfel necesară înlocuirea tabloului electric existent cu un tablou complet echipat, înlocuirea prizelor și a cablurilor electrice, conform cerințelor noilor consumatori.

Membrii Asociației Pontus Euxinus Rotary Club Constanța sunt responsabili cu transmiterea comenzilor către furnizorii de aparate, echipamente, accesorii și servicii, precum și de urmărirea îndeaproape a furnizării cu succes a serviciilor și a livrării și punerii în funcțiune a bunurilor menționate în lista de investiții.

Asociația Pontus Euxinus Rotary Club Constanța păstrează în permanență legătura cu conducerea Liceului Tehnologic ”C.A. Rosetti”, precum și cu partenerul în cadrul acestui Proiect - societatea RIG SERVICE S.A., pentru buna desfășurare și implementare a investiției.

               

II.            IMPACTUL ASUPRA COMUNITĂȚII

 

1.    Câți oameni beneficiază de acest Proiect?

 

Beneficiarii acestui Proiect sunt elevii secției de sudură din cadrul Liceului Tehnologic ”C.A. Rosetti” Constanța. Secția de sudură are, în prezent, trei clase (clasele IXa-XIa) și un total de 81 de elevi cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani. Noile aparate și echipamente au o durată de viață de minim 10 ani, ceea ce înseamnă că cel puțin 800 de elevi ce vor urma specializarea de sudor, vor beneficia de aceste echipamente și aparate moderne. 

 

2.Care este impactul Proiectului asupra beneficiarilor?

 

Elevii secției de sudură din cadrul Liceului tehnologic ”C.A. Rosetti” Constanța vor avea o pregătire de specialitate adecvată cerințelor economice actuale, vor învăța să lucreze cu aparatele de sudură în condiții maxime de siguranță și sănătate ca urmare a achiziționării unor echipamente de protecție noi, vor avea posibilitatea obținerii unui loc de muncă într-o instituție/societate dezvoltată pe plan național.

 

3.Care sunt așteptările pe termen lung ale Proiectului privind impactul acestuia asupra comunității?

 

a)Impactul asupra beneficiarilor

Sperăm ca, susținerea învățământului profesional prin dotarea atelierului de sudură cu echipamente și aparatură de ultimă generație să conducă la:

-       pregătirea noilor generații pentru cerințele actuale ale pieței;

-creșterea numărului de specialiști în sudură;

-       schimbarea mentalității privind școlile profesionale;

-încurajarea ocupării unui loc de muncă în companiile locale și naționale.

 

b)    Impactul mass-media

 

Sperăm ca intreaga comunitate să conștientizeze importanța existenței și promovării școlilor profesionale, precum și importanța susținerii tinerilor în a urma aceste meserii mult căutate pe piață. Prin acest proiect, partenerii implicați au arătat comunității calea prin care poate fi susținut învățământul profesional și speră că oamenii din comunitatea locală înțeleg că numai împreună putem crește profesioniști pentru România.

 

III.           INVESTIȚIA ȘI BUGETUL PROIECTULUI

 

În cadrul acestui Proiect se va realiza următoarea investiție:

    

Nr.

crt.

Descriere

UM

Cantitate

Preț unitar

Valoare

TVA

1

APARAT SUDURA INVERTER MAXIARC 160 MMA/TIG DC-LIFT + ACC S’MART

BUC

5

1.158,89

5.794,44

1.100,94

2

APARAT SUDURA MASTERMIG 270/2 MIG/MAG 400V TELWIN

BUC

2

4.597,42

9.194,84

1.747,02

3

REDUCTOR AR/CO2 200 BAR 32 L/MIN G3/8’’ RHONA GCE

BUC

2

213,13

426,26

80,99

4

BUTELIE ARGON 10 LITRI 200 BAR

BUC

2

486,45

972,89

184,85

5

CLESTE UNIVERSAL SUDURA MIG/MAG 180 MM 436/4P UNIOR

BUC

2

74,43

148,86

28,29

6

SARMA SUDURA PLINA SG2 S’MART WELD 1.0 MM 15 KG

KG

75

5,51

412,91

78,45

7

ELECTROZI BAZICI OK48.60 2.5X350 MM 4.3 KG ESAB

KG

21,5

7,81

167,95

31,91

8

SORT SUDOR BRAVO 80X110 CM

BUC

7

45,89

321,20

61,03

9

JAMBIERE SUDOR

PER

7

21,14

147,96

28,11

10

COTIERE SUDOR COTTI

PER

7

21,19

148,30

28,18

11

MASCA SUDURA DE CAP GEAM RABATABIL 90X110 MM

BUC

7

34,78

243,44

46,25

12

MANUSI SUDOR WELDER - ROSU

PER

7

14,27

99,91

18,98

13

CIOCAN SUDOR DIN METAL MANER LEMN

BUC

7

8,80

61,60

11,71

14

BOCANCI SUDOR WELDSTAR S3 HRO MARIMEA 43

PER

7

119,80

838,57

159,32

15

CORTINA PROTECTIE SUDURA 200X140 CM

BUC

10

120,03

1.200,32

228,07

16

ART (BUC) - CADRU METALIC CU ROTI PT. CORTINA 200X140

BUC

10

523,80

5.238,00

995,22

17

ART (ML) - COVOR ELECTROIZOLANT 6 MM /METRU PATRAT

METRI

7

220,36

1.542,54

293,08

18

MASĂ DE SUDURĂ L = 600 mm, l = 600 mm, h = 800 mm

BUC.

7

3.310,56⃰

23.173,92

4.403,04

19

TABLOU ECHIPAT

BUC.

3

530,00

1.590,00

302,10

20

PRIZA APARENTA 32A 5P IP44 400V

BUC.

1

27,03

27,03

5,13

21

DOZA APARAT APAR. 1L IP40 STIL

BUC.

3

5,19

15,57

2,95

22

PRIZA MOD. SCHUKO STIL ALB

BUC.

3

6,95

20,85

3,96

23

CYY-F 5X16

m

30

30,99

929,70

176,64

24

CYY-F 3X2.5

m

30

3,27

98,10

18,63

25

PROIECTARE

BUC.

1

1.500,00

1.500,00

285,00

26

MANOPERA

BUC.

1

1.500,00

1.500,00

285,00

27

ZUGRĂVIT / VOPSIT

mp

167

4.000,00

4.000,00

760,00

TOTAL

 

 

 

 

59.815,16

11.364,85

TOTAL INVESTIȚIE cu TVA

 

 

71.180,01 lei

    

Valoare calculată la cursul leu/euro BNR din data de 07.09.2017, respectiv 1 euro = 4,5980 lei.

 

I.              CONCLUZII


    

 

Pentru o societate prosperă, bazată pe o economie solidă, şcoala trebuie să formeze buni cunoscători ai lucrului practic, într-o diversitate de domenii, în funcţie de cerinţele pieţei forţei de muncă şi prin asigurarea unei concordanţe între oferta de locuri pentru calificare şi cererea la nivelul fiecărui judeţ sau în ansamblul economic al regiunii de dezvoltare respective.  Prin faptul deja dovedit că succesul într-o meserie este determinat de axarea pe instruirea practică, atât şcoala ca furnizor de formare iniţială, cât şi aparatele și echipamentele cu care se realizează orele practice ale elevilor au o importanță egală în formarea unor buni meseriaşi, în condiţiile în care pregătirea profesională trebuie făcută aplicat, pe domenii.

 

Întocmit,

Elena DUMITRESCU
    
    

Contact Info
Click pentru vizualizare harta
AdresaStr. Marc Aureliu nr. 18
900744 Constanta
Telefon+ 40241 586 406
+ 40241 639 500
+ 40(0)372 738 741
Fax+ 40241 586 448
E-mailoffice@rig-service.com
Highlights
dgdfgdfg dfgdfgd.
Wait..